Az Egyesület hírei

Letölthető ingyenes szűrőszoftver 2014-07-07
Az Országgyűlés által 2013 decemberében elfogadott, az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvény (Internetes Gyermekvédelmi Törvény) módosította az elektronikus

hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt (Eht.), amely módosítás (Eht. 149/A. § (1) bekezdés) alapján az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. július 1-jétőI kötelesek valamely, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szoftver (gyermekvédelmi szűrőszoftver) internetes honlapjukról való ingyenes letölthetőségét és használhatóságát biztosítani. A jogszabályi előírásoknak megfelelve – ingyenesen letölthető és díjmentesen használható, magyar nyelvű szűrőszoftvert is elérhetővé tettünk honlapunkon, mely segítségével a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket a világhálón.
Óvjuk gyermekeinket!

Norton Family

Gyermekvédelmi kerekasztal tájékoztatója

Útmutató